Kamilla nyereményjáték szabályzat


1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Tombola meghirdetője és szervezője: Bubblestar Hungary Kft.
A Bubblestar Hungary Kft. elérhetősége: shop@oxobubbletea.hu

1.2 A Játékban való részvételre és nyereményre az a személy jogosult, aki Kamilla Mystery teáját megkóstolja,  elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;

– a Játékos rendelkezik e-mail címmel, telefonszámmal,
– a Játékos megkóstolja Kamilla Mystery teáját és a teán található qr kód segítségével elérhető felületen megjelöli azt a 3 ízt, ami véleménye szerint a tea ízesítésére szolgált,

- amennyiben helyesen tippelte meg az ízeket, részt vesz a sorsoláson. 

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a Oxoshop.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 Az Oxoshop.hu weboldal a játékhoz gyűjtött adatokat tárolja - a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy az Oxoshop.hu megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.
Egyéb rendelkezések:
– a játék nyertesét értesítjük (telefon, email, stb.),
– a nyertes adatait az Oxoshop.hu weboldalon nem tesszük közzé,
– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a Bubblestar Hungary közösségi média felületein közzéteheti.

3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyertesét a nyertes postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. 

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény egy közös teázás Kamillával a nyertes által megjelölt helyszínen. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

A játék időtartama november 5-től, december 31-ig tart. 

Sorsolás január 14-én. 

Nyeremény “átvétele” Kamillával egyeztetett időpontban. 


x

x
Vissza a Legtetejére